روستای همدانک

۲۴مرداد
تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در روستای همدانک

تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در روستای همدانک

بخشدار بخش بوستان گفت: در راستای برخورد جدی و مطابق قانون با ساخت و سازهای غیرمجاز، ساخت و ساز غیرمجاز در روستای همدانک تخریب شد.

۱۴اردیبهشت
رودخانه شادچای از منظر مسئولان بهارستان

رودخانه شادچای از منظر مسئولان بهارستان

مسئولان شهرستان بهارستان به جهت ساماندهی رودخانه شادچای از محل این رودخانه در روستای همدانک بازدید کردند.