روستای نسوز و هفت دستگاه

۱۶فروردین
ممنوعیت ورود به تفرجگاه های روستای نسوز و هفت دستگاه

ممنوعیت ورود به تفرجگاه های روستای نسوز و هفت دستگاه

همزمان با روز طبیعت، مبادی ورودی روستای نسوز و هفت دستگاه مسدود شد.

۰۸آبان
روستای نسوز و هفت دستگاه در انتظارتبدیل شدن به قطب گردشگری

روستای نسوز و هفت دستگاه در انتظارتبدیل شدن به قطب گردشگری

سرپرست دهیاری روستای نسوز و هفت دستگاه گفت: روستای نسوز و هفت دستگاه در انتظارتبدیل شدن به قطب گردشگری است.