روستای نجم آباد

۱۶آبان
قتل عام اعضای خانواده در نظرآباد

قتل عام اعضای خانواده در نظرآباد

دادستان عمومی و انقلاب نظرآباد گفت: یک مرد، سه عضو خانواده خود را در روستای نجم آباد این شهرستان به قتل رساند.