روستای مله دیزگه

۰۱آذر
حضور نیروهای جهادی سپاه در منطقه دشت ذهاب روستای مله دیزگه

حضور نیروهای جهادی سپاه در منطقه دشت ذهاب روستای مله دیزگه

حضور و خدمات رسانی نیروهای جهادی سپاه ناحیه حضرت روح‌الله(ره) در استان کرمانشاه منطقه دشت ذهاب به مردم روستای مله دیزگه پس از زلزله اخیر