روستای محمود آباد

۱۸مهر
جشنواره شکرانه برداشت انار محمودآباد فیروزکوه برگزار شد + تصاویر

جشنواره شکرانه برداشت انار محمودآباد فیروزکوه برگزار شد + تصاویر

مراسم فرهنگ سنتی (شکرانه) برداشت محصول انار در روستای ‘محمود آباد’ فیروزکوه برگزار شد.