روستای محمودآباد نو

۱۸مرداد
آسفالت جاده اصلی روستای محمودآباد نو پیشوا

آسفالت جاده اصلی روستای محمودآباد نو پیشوا

۵ هزار و ۶۰۰ مترمربع از جاده اصلی روستای محمودآباد نو بخش جلیل‌آباد آسفات شد.