روستای محمودآباد خالصه

۲۳بهمن
جشن بزرگ سی و نهمین فجر انقلاب اسلامی در شهرستان ری برگزار شد

جشن بزرگ سی و نهمین فجر انقلاب اسلامی در شهرستان ری برگزار شد

جشن بزرگ سی و نهمین فجر انقلاب اسلامی با حضور معاون ریاست جمهوری در روستای محمودآباد شهرستان ری برگزار شد.