روستای محمدآباد قرچک

۱۴اردیبهشت
ویزیت رایگان در روستای محمدآباد قرچک

ویزیت رایگان در روستای محمدآباد قرچک

کانون بسیج جامعه پزشکی و بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج پانزده خرداد شهرستان قرچک با حضور در روستای محمدآباد اقدام به ویزیت رایگان در مناطق محروم کردند.