روستای لزور

۱۳اردیبهشت
خلعیت اراضی کشت گل محمدی در روستاهای لزور و اهنز فیروزکوه

خلعیت اراضی کشت گل محمدی در روستاهای لزور و اهنز فیروزکوه

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه گفت: در صورت عدم عمل به تعهدات از سوی اهالی روستاهای لزور و اهنز در کاشت گل محمدی، کمیسیون هیأت نظارت سازمان جهاد کشاورزی استان رأی به خلعیت اراضی خواهد داد.

۰۸تیر
پوشش تلویزیونی دیجیتال در فیروزکوه ۱۰۰ درصد است

پوشش تلویزیونی دیجیتال در فیروزکوه ۱۰۰ درصد است

فرماندار فیروزکوه افزود: از حدود یک سال و نیم پیش پوشش تلویزونی دیجیتال در سطح شهر فیروزکوه و روستای بزرگ “لزور” آغاز شده و پوششی ۱۰۰ درصدی دارد.