روستای لاسم چشمه

۰۱آذر
مشکلات روستای لاسم چشمه چیست ؟

مشکلات روستای لاسم چشمه چیست ؟

مسائل و مشکلات روستای لاسم چشمه در بخشداری مرکزی فیروزکوه مطرح شد.