روستای قلعه محمد علی خان حسن آباد

۱۷آذر
افتتاح روستای هدف توسعه روستایی کشور در جنوب تهران

افتتاح روستای هدف توسعه روستایی کشور در جنوب تهران

طرح پایلوت اولین روستای هدف توسعه پایدار در کشور با حضور معاون استاندار تهران و مسئولان شهری در روستای قلعه محمد علی خان افتتاح شد.

۳۰آبان
افتتاح روستای هدف توسعه روستایی در شهرری

افتتاح روستای هدف توسعه روستایی در شهرری

طرح پایلوت نخستین روستای هدف توسعه پایدار در کشور با عنوان «روستای هدف توسعه روستایی» با حضور معاون استاندار تهران در روستای قلعه محمد علی خان شهرستان ری افتتاح شد.