روستای طالع

۰۷مهر
علت تخلیه کامل یک روستا در مازندران !

علت تخلیه کامل یک روستا در مازندران !

علی اصغر احمدی مدیر کل مدیریت بحران مازندران از تخلیه کامل روستای طالع در این استان خبر داد.