روستای صالح‌آباد

۲۱شهریور
بعد از ۶ سال با تصویب طرح هادی روستای صالح‌آباد موافقت شد

بعد از ۶ سال با تصویب طرح هادی روستای صالح‌آباد موافقت شد

فرماندار شهرستان قرچک گفت:پس از ۶ سال با برگزاری جلسات متعدد با تصویب طرح هادی روستای صالح‌آباد در شهرستان قرچک موافقت شد.