روستای شهرستانک

۲۱خرداد
تخریب۳۵ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در رباط کریم

تخریب۳۵ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در رباط کریم

فرماندار رباط کریم از تخریب۳۵ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در روستای شهرستانک خبر داد .