روستای سیمین دشت

۰۱بهمن
مشکلات روستای “سیمین دشت” فیروزکوه بررسی شد

مشکلات روستای “سیمین دشت” فیروزکوه بررسی شد

با حضور فرماندار فیروزکوه، مسائل و مشکلات مبتلابه اهالی روستای سیمین دشت بررسی شد.