روستای سیل زده

۱۳بهمن
خسارت ۱۳۰ میلیارد تومانی سیل به عشایر

خسارت ۱۳۰ میلیارد تومانی سیل به عشایر

تا پایان امسال شاخص برخورداری عشایر از آب سالم ۱۰ درصد افزایش یافته و به ۶۳ درصد می‌رسد.