روستای سفیدار

۰۷دی
روستای نوده تاکسی ندارد!مقصر کیست؟ +تصاویر و فیلم

روستای نوده تاکسی ندارد!مقصر کیست؟ +تصاویر و فیلم

نوده یکی از روستاهای خوش آب و هوای شهرستان رباط کریم است که در همجواری روستای سفیدار قرار گرفته دارد.