روستای ساران

۲۸اردیبهشت
وقتی رضا خلافکار، حاج رضا می شود!

وقتی رضا خلافکار، حاج رضا می شود!

مشهدی کریم محرابی یکی از بزرگان روستای ساران می باشد که یکی از مهمترین اتفاقات زندگی اش را بازگو می کند.