روستای دانش

۱۵مهر
دهستان دانش یا قلعه سیدها را بهتر بشناسیم

دهستان دانش یا قلعه سیدها را بهتر بشناسیم

دهستان دانش در بخش مرکزی شهرستان قدس و در بزرگراه فتح و روبروی سه راه ایران خودرو است که متعلق به این شهرستان است.