روستای جورد

۲۰شهریور
برگزاری هشتمین یادواره شهدای دماوند

برگزاری هشتمین یادواره شهدای دماوند

پنجشنبه ۲۰ شهریور ماه هشتمین یادواره شهدای روستای جَورد و ایراء(آردینه) برگزار خواهد شد.