روستای جلیل آباد پیشوا

۲۷تیر
خبر خوش برای اهالی روستای جلیل آباد پیشوا

خبر خوش برای اهالی روستای جلیل آباد پیشوا

فرماندار شهرستان پیشوا با اعلام خبری خوش از موافقت وزیر کشور برای ارتقاء روستای جلیل آباد پیشوا به شهر خبر داد و از رسیدگی به امور مربوطه پرده برداشت.