روستای توتک

۱۲آذر
پاسخ عجیب وزیر به عدم وجود گاز در یک روستا

پاسخ عجیب وزیر به عدم وجود گاز در یک روستا

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: وقتی برای گازرسانی به روستای توتک بخش خاوران شهرری نامه زدیم، با پاسخ عجیب وزیر مواجه شدیم.