روستای تماشا

۰۱آذر
ویلا سازی های دانشگاه علم و صنعت خلاف قانون است

ویلا سازی های دانشگاه علم و صنعت خلاف قانون است

نماینده عالی دولت در شهرستان پردیس در خصوص فعالیتهای دانشگاه علم و صنعت در روستای تماشا گفت: ویلاسازی های این دانشگاه در روستای تماشا برخلاف مجوز اخذ شده است.