روستای “بی‌بیانی”

۳۰آبان
گروه‌های جهادی شهرری در روستای “بی‌بیانی” به زلزله‌زدگان خدمات‌رسانی می‌کنند

گروه‌های جهادی شهرری در روستای “بی‌بیانی” به زلزله‌زدگان خدمات‌رسانی می‌کنند

معاونت بسیج سازندگی ناحیه ری گفت: مسئولیت پشتیبانی از روستای “بی‌بیانی” به سه شهرستان ری، قرچک و رباط کریم با محوریت ناحیه ری واگذار شده است که انواع خدمات تخصصی، تهیه غذا، تامین چادر و سیستم‌های گرمایشی در این روستا انجام می‌شود.