روستای باغخواص

۰۲مهر
بوی بد و پسماند کارخانه مجاور روستای باغخواص همچنان از بین نرفته است

بوی بد و پسماند کارخانه مجاور روستای باغخواص همچنان از بین نرفته است

شرکت تولید فرایندهای گیاهی که سال ها در روستای باغخواص بخش مرکزی ورامین در حال فعالیت است مشکلات عدیده ای را برای مردم به وجود آورده است که علی رغم وعده های مسئولین, هنوز تصفیه خانه این کارخانه راه اندازی نشده و از ادامه فعالیت آن نیز جلوگیری نشده است.