روستای ایجدانک

۲۹دی
مسئولین همکاری نکردند/ جوان ورامینی پس از ۶ روز همچنان در چاه

مسئولین همکاری نکردند/ جوان ورامینی پس از ۶ روز همچنان در چاه

وضعیت جوان ۱۸ ساله ورامینی که از ۶ روز قبل به چاه افتاده همچنان در ابهام است و اطرافیان وی نیز از زنده ماندن وی ناامید شده اند.