روستای اهران

۲۴دی
مسجد روستای “اهران” از توابع شهرستان دماوند طعمه حریق شد

مسجد روستای “اهران” از توابع شهرستان دماوند طعمه حریق شد

عصر روز دوشنبه حوالی ساعت ۱۸ مسجد روستای اهران از توابع بخش مرکزی شهرستان دماوند طعمه حریق شد.