روستای امین آباد قرچک

۲۵مرداد
هیأت رئیسه شورای اسلامی روستاهای قرچک انتخاب شدند

هیأت رئیسه شورای اسلامی روستاهای قرچک انتخاب شدند

انتخابات هیأت رئیسه سال چهارم دوره پنجم شورای اسلامی روستای امین‌آباد قرچک انجام شد.