روستای اصیل آباد شهریار

۰۲بهمن
نشست سبک زندگی اسلامی در روستای اصیل آباد شهریار برگزار شد

نشست سبک زندگی اسلامی در روستای اصیل آباد شهریار برگزار شد

نشست سبک زندگی اسلامی با موضوع “مهارت های افزایش ایمان در زندگی”با حضور ۵۰ نفر از بانوان در پایگاه بسیج خواهران حمیده در روستای اصیل آباد شهریار برگزار شد.