روستای اتابک

۰۶مرداد
تجمع اعتراضی اهالی روستای اتابک مقابل شهرداری آبسرد

تجمع اعتراضی اهالی روستای اتابک مقابل شهرداری آبسرد

اهالی ساکن در روستای اتابک از روستاهای واقع در شهر آبسرد با تجمع در مقابل شهرداری خواستار ثبات مالکیت شدند.