روستای آلبونیس

۲۹مهر
شب‌های تاریک و ترسناک روستای «آلبونیس»؛ اینجا آخر دنیا است

شب‌های تاریک و ترسناک روستای «آلبونیس»؛ اینجا آخر دنیا است

اهالی روستای «آلبونیس» از داشتن امکانات اولیه زندگی همچون آب، برق و حتی مدرسه محروم هستند.