روستایی در زیر سنگ

۱۸خرداد
روستایی که زیر سنگ ساخته شد!

روستایی که زیر سنگ ساخته شد!

زندگی زیر سنگ، معمولا چیزی نیست که افراد به آن علاقه خاصی داشته باشند، اما روستای «Setenil de las Bodegas» در اسپانیا که حدود ۳۰۰۰ نفر جمعیت دارد، این گونه است.