روستاییان قرچک

۲۸دی
رسیدگی ویژه به درخواست روستائیان قرچک در برنامه میز خدمت

رسیدگی ویژه به درخواست روستائیان قرچک در برنامه میز خدمت

بخشدار مرکزی قرچک از پیگیری مشکلات و رسیدگی ویژه به درخواست روستائیان در برنامه میز خدمت خبر داد و گفت: مشکلات مطرح شده از سوی روستائیان توسط کارشناسان بخشداری جمع بندی و در کارگروه های ویژه با حضور مسئولان پیگیری می شود.