روستاهی قلمه ذهاب

۰۹آذر
از ثبت‌نام برای دفاع از حرم تا تدریس جهادی در روستاهای زلزله‌زده

از ثبت‌نام برای دفاع از حرم تا تدریس جهادی در روستاهای زلزله‌زده

روزگاری در سنگر دفاع از وطن در ایام دفاع مقدس حضور داشت اما امروز جهادش را در سنگر علم و در روستاهای کرمانشاه انجام می‌دهد و آموزگار ۳۴ دانش‌‌آموز زلزله‌زده کرمانشاهی است.