روستاها و شهرهای دماوند

۰۷اردیبهشت
کمپین پاکسازی طبیعت دماوند در تمام شهرستان دماوند

کمپین پاکسازی طبیعت دماوند در تمام شهرستان دماوند

کمپین پاکسازی طبیعت دماوند در تمام روستاها و شهرهای شهرستان دماوند شکل گرفت.

۱۰اسفند
تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو مصرف کالای داخلی باکیفیت است

تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو مصرف کالای داخلی باکیفیت است

امام جمعه شهرستان فیروزکوه گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو مصرف کالای داخلی باکیفیت است که خود زمینه ساز مصرف صحیح می شود.