روستاهای کهریزک

۱۶فروردین
عزم جدی روستاهای کهریزک برای حمایت از کالای ایرانی

عزم جدی روستاهای کهریزک برای حمایت از کالای ایرانی

تحقق شعار وزین و راهبردی سال ۹۷ سبب رشد اقتصادی و توسعه اشتغال در کشور خواهد شد که همه مردم و مسئولان در این زمینه وظیفه مهمی دارند.