روستاهای قابل مطالعه در استان خوزستان

۲۱مهر
۵ روستای شگفت انگیز در ایران

۵ روستای شگفت انگیز در ایران

سفر با معماری، ایران سراسرش پر است از شگفتی ها و زیبایی هایی که شاید هنوز هم برای خیلی از مردم ناشناخته باشد، در هر گوشه از ایران می توان شهری، دیاری یا روستایی پیدا کرد که تو را شگفت زده کند.