روستاهای شرق تهران

۲۶خرداد
چندتا از روستاهای شرق تهران از نعمت گاز محروم هستند ؟

چندتا از روستاهای شرق تهران از نعمت گاز محروم هستند ؟

رئیس HSE شرکت گاز استان تهران با اعلام تعداد روستاهایی که در شرق تهران از نعمت گاز محروم هستند، گفت: گازرسانی به این روستاها تا پایان سال ۹۹ انجام می‌شود.