روستاهای زنجان

۱۹مهر
دعوای مرگبار ۲ خانم معلم در زنجان !

دعوای مرگبار ۲ خانم معلم در زنجان !

درگیری دو خانم معلم در یکی از روستاهای زنجان با قتل پایان یافت.