روستاهای ری

۲۹اسفند
آسیب‌های تداخل حریم شهرری با تهران / اعتبارات قانونی که به قبله تهران نمی‌رسد

آسیب‌های تداخل حریم شهرری با تهران / اعتبارات قانونی که به قبله تهران نمی‌رسد

بخشدار مرکزی ری گفت: روستاهای ری به دلیل تداخل حریم شهر تهران با حوزه استحفاظی ری از اعتبارات قانونی که طبق قانون باید ۸۰درصد آن در روستاهای واقع در حریم هزینه شود، محروم هستند.