روستاهای دماوند

۲۷خرداد
با خدمات رسانی به مناطق روستایی، امید به زندگی افزایش می یابد

با خدمات رسانی به مناطق روستایی، امید به زندگی افزایش می یابد

نماینده عالی دولت در شهرستان فیروزکوه با اشاره به راه اندازی باجه پست بانک در روستاهای شهرستان فیروزکوه تصریح کرد: انجام این مهم علاوه بر تضمین سلامت مبادلات پولی، افزایش امید به زندگی مردم منطقه را به دنبال دارد.