روستاهای خالی از سکنه در ایتالیا

۱۷شهریور
روستاهای خالی از سکنه در ایتالیا

روستاهای خالی از سکنه در ایتالیا

دراین گزارش نگاهی داریم به روستاهایی در مناطق مختلف کشور ایتالیا که به دلایل مختلف از جمله رانش زمین، ناامنی، زلزله یا مرگ ساکنانشان سال هاست خالی از سکنه اند.