روستاهای جنوب تهران ، تهران نیوز پایتخت خبری ایران ، 53 فعالیت عمرانی در روستاهای جنوب تهران اجرا شد ، حیدری قائم مقام شهردار منطقه 20 تهران

۱۸فروردین

۵۳ فعالیت عمرانی در روستاهای جنوب تهران اجرا شد

قائم مقام شهرداری منطقه ۲۰ تهران از اجرای ۵۳ مورد فعالیت عمرانی در روستاهای جنوب تهران به منظور ارتقاء کیفی محیط زندگی ساکنان محدوده حریم خبر داد.