روستاهای بهارستان

۲۹مرداد
طرح‌های جدید در روستاهای بهارستان مصوب شد

طرح‌های جدید در روستاهای بهارستان مصوب شد

معاون فنی و عمرانی فرماندار بهارستان گفت: دهیاران روستاهای بخش بوستان برای فراهم کردن مصوبات لازم برای شروع طرح‌های جدید در روستاهای بهارستان دست به کار شوند.