روستاهای استان قم

۳۰اردیبهشت

بیشترین هدررفت آب در خشک‌ترین منطقه

روستاهای استان قم بیشترین هدر رفت آب را در کشور دارند، در حالی که این استان از کم آب‌ترین مناطق کشور به شمار می‌رود.