روستامحوری

۱۹آذر
روستامحوری راهکار اصولی در برطرف کردن معضل حاشیه‌نشینی است

روستامحوری راهکار اصولی در برطرف کردن معضل حاشیه‌نشینی است

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استاندار تهران با اشاره به ظرفیت روستاها در زمینه تولید و اشتغال‌زایی گفت: با ایجاد جاذبه در روستاها می‌توان مانع مهاجرت نسل جدید به شهرها شد و مانع به حاشیه‌نشینی روستائیان در اطراف شهرها شد.