روستائیان منطقه 20 خدمات رایگان پزشکی دریافت می‌کنند

۰۳اردیبهشت
افتتاح جشنواره سلامت و نشاط در جنوب تهران/ روستائیان منطقه ۲۰ خدمات رایگان پزشکی دریافت می‌کنند

افتتاح جشنواره سلامت و نشاط در جنوب تهران/ روستائیان منطقه ۲۰ خدمات رایگان پزشکی دریافت می‌کنند

جشنواره سلامت و نشاط منطقه ۲۰ با حضور شهردار این منطقه افتتاح و فعالیت ۴۲ غرفه پزشکی، درمانی و  مشاوره ای با هدف ارائه خدمات رایگان به شهروندان آغاز شد.