روسای فدراسیون‌ها

۰۹مهر
قانون منع به کار گیری بازنشستگان

قانون منع به کار گیری بازنشستگان

وزارت ورزش و جوانان با اعلام به روسای فدراسیون‌ها و مدیران ادارات کل ورزش استان‌ها و هیات‌های ورزشی بازنشسته خواست تا نسبت به تعیین تکلیف وضعیت‌شان اقدام کنند.