روسای شورای اسلامی

۲۰شهریور
با توجه به گرانی مصالح، پروژه‌های عمرانی در روستاها به‌کندی پیش می‌رود

با توجه به گرانی مصالح، پروژه‌های عمرانی در روستاها به‌کندی پیش می‌رود

سرپرست بخشداری مرکزی شهرستان قرچک گفت: با توجه به گران شدن مصالح، پروژه‌های عمرانی در روستاها به‌کندی پیش می‌رود.