روسای شوراهای اسلامی

۰۳آبان
مطالبات مردم استان تهران از زبان روسای شوراهای اسلامی شهرستان‌ها/ تشریح مشکلات شهرستان‌های استان تهران

مطالبات مردم استان تهران از زبان روسای شوراهای اسلامی شهرستان‌ها/ تشریح مشکلات شهرستان‌های استان تهران

روسای شوراهای اسلامی شهرستان‌های استان تهران مطالبات به حق مردم غیور و همیشه در صحنه استان تهران را تشریح کردند.